• slide1.png
  • slide2.png
  • slide3.png
  • slide4.png

Spelet

Mål

Målet med spelet är att utbilda användaren i ett verklighetstroget sammanhang i de olika frågor som är förknippade med att vara entreprenör och i att starta ett nytt företag från grunden. Spelet kompletteras med WENTELS kursen och WENTELS kunskapsbas genom att hjälpa användaren att identifiera områden där de kan ha en brist på kunskap i ett visst ämne. Efter att ha identifierat sina "kunskapsluckor", kommer de att få möjlighet att hitta relevant material i dessa ämnen (genom kursen eller kunskapsbasen) i ett traditionellt e-Learning-format. Det fina med spelet är att spelaren kommer att kunna spela det upprepade gånger (under hela sin lärandefas) och testa sina nyfunna kunskaper inom ramen för spelet.