You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Välkommen till Wentels

WENTELS är en nitton månader innovationsprojekt som medfinansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Life Long Learning programmet som kallas Leonardo da Vinci.

Syftet med WENTELS är att lansera en europeisk e-Learning plattform med inriktning att ge e-Learning utbildning och resurser för kvinnliga entreprenörer som idag inte är aktiva på arbetsmarknaden.

WENTELS målgrupper är:

 • Kvinnor som vill återvända till arbetsmarknaden efter en period av inaktivitet (t.ex. moderskap).
 • Kvinnliga invandrare.
 • Befintliga kvinnliga företagare.
 • Unga kvinnor.
 • BIOS som arbetar med kvinnor som målgrupper.
 • Utbildningsanordnare som är specifikt orienterade på att leverera utbildning till kvinnor i målgrupperna som nämns ovan.

Vad kommer WENTELS e-Learning plattform att erbjuda?

Plattform kommer att bestå av:

 • E-learning kurser och utbildningsmaterial som kommer att fokusera på entreprenörskap.
 • Ett Serious Game med vilket du kan öva och förbättra dina kunskaper när du bestämmer dig för att starta ett eget företag.
 • Ett stort utbud av resurser som kommer att öka dina kunskaper.

Vad erbjuder WENTELS dig?

 • Obegränsad tillgång till specialiserad affärskunskap.
 • En enkel och användarvänlig e-Learning plattform.
 • Finns i fyra olika språk.
 • Och helt gratis.