You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ДОБРЕ ДОШЛИ

WENTELS е един проект от типа „Transfer of Innovation”, съфинансиран от Европейската Комисия в рамките на програма „Lifelong Learning”, подпрограма „Leonardo da Vinci”.

Целта на WENTELS е да предложи една европейска платформа за електронно обучение (включваща онлайн курсове и други ресурси), чрез която да се подпомогнат жените да придобият необходимите знания и умения да започнат собствена дейност като предприемачи

Целевите групи на WENTELS са:

 • Жени, които искат да се върнат към пазара на труда след период на принудително отсъствие (напр. поради майчинство).
 • Жени имигранти.
 • Жени, които в момента са предприемачи, но търсят нови възможности за бизнес.
 • Млади жени, които не са или почти не са работили.
 • Посреднически организации в бизнеса (Business Intermediaries Organizations - BIOs), които работят с жени от посочените по-горе целеви групи.
 • Обучаващи организации, които специално се ориентират към обучение на жени от посочените по-горе целеви групи.

Какво предоставя платформата за електронно обучение на WENTELS?

Платформата за електронно обучение включва:

 • Един курс за електронно обучение и помощни материали към него, насочени към предприемачеството.
 • Една сериозна игра, чрез която обучаемият може да пробва и подобри знанията си, ако реши да започне свой собствен бизнес.
 • Един широк комплект от ресурси, които съставят базата от знания.

Какво предлага WENTELS?

 • Неограничен достъп до експертни знания за правене на бизнес.
 • Лесна и удобна за ползване платформа за електронно обучение.
 • Всичко това направено на четири езика.
 • И абсолютно БЕЗПЛАТНО.